[1]
M. de L. Martins e M. M. Baptista, «Editorial», RLEC, vol. 1, n. 1, pp. 3–4 | 5, Jun. 2013.